Ilderens Eiendomsrett

 

(Hentet fra Pomfritten nr. 3, 2001)